John Karalis

JOHN KARALIS, was born in XXXXXX, and is the Celtics beat writer for BostonSportsJournal.com.

Education: John graduated from XXXXXXXx

Career: XXXXXXX

During his career, AWARDS OTHER THINGSXXXXXXXXXXXX

Personal: John resides in XXXXXXXX.

Getting to know Greg

Fondest sports memory growing up: XXXXXXXXX

Sports memory you'd like a mulligan on: XXXXXXX

Favorite Boston sports moment you've witnessed: XXXXXXXXX

The snapshot moment you love as a reporter: XXXXXXX.

Favorite amateur Boston sports spot: XXXXXXXXX.

On a rare off day, you'll find me: XXXXXXX.

Posts By John Karalis